Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб щодо плати за академічні звання

Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб щодо плати за академічні звання

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб"
щодо плати за академічні звання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 13, ст. 230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт 4.3.5 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 25, ст. 345,
N 52, ст. 564; 2005 р., N 7-8, ст.162) доповнити підпунктом "г"
такого змісту:
"г) з Державного бюджету України на користь дійсних членів
(академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук
України та Української академії аграрних наук, Академії медичних
наук України, Академії педагогічних наук України, Академії
правових наук України, Академії мистецтв України як щомісячна
довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 лютого 2005 року
N 2420-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry