Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Регламенту Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 12, ст.84 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого
Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" ( 1861-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133),
такі зміни:
1) пункт 3 частини другої статті 37 виключити;
2) у частині другій статті 47 слова "та відкрите голосування
шляхом подачі іменних бюлетенів" виключити;
3) у частині восьмій статті 149 друге речення виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 листопада 2010 року
N 2704-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry