Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Ліснівського сільського голови (Сакський район Автономної Республіки Крим)

Про призначення позачергових виборів Ліснівського сільського голови (Сакський район Автономної Республіки Крим)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Ліснівського сільського голови
(Сакський район Автономної Республіки Крим)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.469 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Ліснівського
сільського голови Марченка М.М. (Сакський район Автономної
Республіки Крим) та відповідно до пункту 30 частини першої статті
85 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14,
частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Ліснівського сільського
голови (Сакський район Автономної Республіки Крим) на неділю
19 серпня 2007 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг
бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів
Ліснівського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Ліснівського сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 489-16 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 7 червня 2007 року
N 1146-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry