Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про зупинення дії пункту 18 частини першої статті 20 та частини другої статті 23 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна...

Про зупинення дії пункту 18 частини першої статті 20 та частини другої статті 23 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали вна...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про зупинення дії пункту 18 частини першої статті 20 та частини другої статті 23 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 6, ст. 45 )
З метою запобігання порушенням під час ввезення на митну
територію України товарів окремими категоріями громадян Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Зупинити дію пункту 18 частини першої статті 20 та частини
другої статті 23 Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13,
ст.178; 1993 р., N 10, ст.76, N 26, ст.281; 1995 р., N 16, ст.111;
1996 р., N 3, ст.11, N 16, ст.71, N 35, ст.162) у частині
звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і
податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України.
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 1996 року
N 581/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry