Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про невідповідність проекту Закону України про забезпечення розвитку вітчизняного підприємництва та збалансування доходів і видатків бюджету Конституції Укра...

Про невідповідність проекту Закону України про забезпечення розвитку вітчизняного підприємництва та збалансування доходів і видатків бюджету Конституції Укра...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про невідповідність проекту Закону України про забезпечення
розвитку вітчизняного підприємництва та збалансування
доходів і видатків бюджету Конституції України та
чинному законодавству України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитись з висновком Комісії Верховної Ради України з
питань правової політики і судово-правової реформи про
невідповідність проекту Закону України про забезпечення розвитку
вітчизняного підприємництва та збалансування доходів і видатків
бюджету статтям 22, 46, 92, 142 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та чинному законодавству України.
2. Відповідно до пунку 2 частини першої статті 6.5.4
Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ) повернути
зазначений законопроект для доопрацювання Кабінету Міністрів
України з урахуванням зауважень та пропозицій постійних комісій
Верховної Ради України, народних депутатів України і внесення
доопрацьованого законопроекту на повторний розгляд Верховною Радою
України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 25 лютого 1997 року
N 113/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry