Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2004 року N 296 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Комісаренка С.В.

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2004 року N 296 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Комісаренка С.В.

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
15.09.2004 N 566
Про внесення змін до постанови Центральної
виборчої комісії від 3 серпня 2004 року N 296
"Про реєстрацію кандидата на пост Президента
України Комісаренка С.В."

Розглянувши заяву кандидата на пост Президента України
Комісаренка Сергія Васильовича від 13 вересня 2004 року про
уточнення назви займаної ним посади та додані до неї документи
відповідно до частин другої, третьої статті 103 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), статті 9, частини першої статті 10, пункту
6 частини другої статті 25, частин першої, сьомої статті 28,
частини першої статті 44, статті 48, частини третьої статті 50,
частин першої, сьомої, дев'ятої статті 51 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись частиною першою
статті 1, частинами другою, третьою статті 11, статтями 12, 13,
пунктами 1, 11, 17 статті 18 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до пункту 1 постанови Центральної виборчої
комісії від 3 серпня 2004 року N 296 ( v0296359-04 ) "Про
реєстрацію кандидата на пост Президента України Комісаренка С.В."
у частині зазначення займаної ним посади, замінивши слова
"академіка-секретаря Національної академії наук України" словами
"академіка-секретаря Відділення молекулярної біології, біохімії,
експериментальної і клінічної біології Національної академії наук
України".
2. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику
кандидата на пост Президента України Комісаренка С.В. у
Центральній виборчій комісії.
3. Цю постанову у триденний строк з дня її прийняття
опублікувати у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
Голова Центральної виборчої комісії С.КІВАЛОВ

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry