Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 11 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 16, ст.136 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У пункті 9 статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) слова "особи
начальницького і рядового складу фельд'єгерської служби спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
зв'язку та інформатизації" виключити.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 січня 2006 року
N 3297-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry