Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності

Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Про втрату чинності Закону, як такого що не відповідає
Конституції України (є неконституційним), див. Рішення
Конституційного Суду N 2-рп/2008 ( v002p710-08 ) від
29.01.2008 }
Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають
депутатський мандат з іншими видами діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.444 )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає порядок звільнення з посад осіб, які незаконно суміщають
депутатський мандат з іншими видами діяльності в органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, мають інший
представницький мандат, входять до складу керівництва, правління
чи ради підприємства, установи, організації, що має на меті
одержання прибутку.
Стаття 1. Несумісність депутатського мандата з іншими видами
діяльності
1. Народний депутат України здійснює свої повноваження на
постійній основі.
2. Народний депутат України не має права:
1) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником
центрального органу виконавчої влади;
2) мати інший представницький мандат чи одночасно бути на
державній службі;
3) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;
4) займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною
роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності,
а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків
народного депутата час;
5) залучатись як експерт органами досудового слідства,
прокуратури, суду, а також займатися адвокатською діяльністю;
6) входити до складу керівництва, правління чи ради
підприємства, установи, організації, що має на меті одержання
прибутку.
Стаття 2. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на осіб, які незаконно суміщають
депутатський мандат з іншими видами діяльності.
Стаття 3. Порядок звільнення Президентом України та Кабінетом
Міністрів України з посад осіб, які суміщають
депутатський мандат з іншими видами діяльності на
посадах, призначення на які та звільнення з яких
здійснює Президент України або Кабінет Міністрів
України
1. Особа, яка протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня
призначення на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом,
порушує вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими
видами діяльності на посадах, призначення на які та звільнення з
яких здійснює Президент України або Кабінет Міністрів України, і
не подала в установленому законом порядку заяви про складення
повноважень народного депутата України, має бути звільнена з
посади за відповідним рішенням Президента України або Кабінету
Міністрів України.
2. Після закінчення терміну, передбаченого частиною першою
цієї статті, відповідно Президент України або Кабінет Міністрів
України зобов'язані протягом п'яти календарних днів прийняти
рішення про звільнення особи з посади, що є несумісною з
депутатським мандатом, та протягом трьох календарних днів
поінформувати Верховну Раду України про прийняте рішення.
Стаття 4. Порядок звільнення з посад осіб, які суміщають
депутатський мандат з іншими видами діяльності
1. Особа, яка протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня
призначення на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом,
порушує вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими
видами діяльності, передбаченими пунктами 2-6 частини другої
статті 1 цього Закону, і не подала в установленому законом порядку
заяви про складення повноважень народного депутата України, має
бути звільнена з посади за рішенням відповідного органу державної
влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації або посадової особи, до компетенції яких належить
призначення на посаду та звільнення з посади цієї особи.
2. Про результати розгляду питання про звільнення особи з
посади, що є несумісною з депутатським мандатом, та про прийняте
рішення протягом трьох календарних днів інформується Верховна Рада
України.
Стаття 5. Дія акта про призначення особи, яка є народним
депутатом України, на посаду, що є несумісною із
депутатським мандатом
Акт про призначення особи, яка є народним депутатом України,
на посаду, що є несумісною із депутатським мандатом, втрачає
чинність через двадцять календарних днів з дня його видання, якщо
повноваження народного депутата України не припинені в
установленому законом порядку.
Стаття 6. Відповідальність за порушення цього Закону
Особи, винні в порушенні цього Закону, несуть
відповідальність згідно з законом.
Стаття 7. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що акт про призначення особи, яка є народним
депутатом України, на посаду, що є несумісною із депутатським
мандатом, і є чинним на день набрання чинності цим Законом,
втрачає свою чинність через п'ять календарних днів з дня набрання
чинності цим Законом, якщо повноваження народного депутата України
не припинені в установленому законом порядку.
3. Встановити, що з дня набрання чинності цим Законом, у разі
невиконання народним депутатом України вимог щодо несумісності
депутатського мандата з іншими видами діяльності, за поданням
Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать
питання депутатської етики, Голова Верховної Ради України видає
розпорядження про блокування дії персональної електронної картки
для голосування цього народного депутата України, припинення
нарахування йому заробітної плати та відшкодування інших витрат,
пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 липня 2005 року
N 2783-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry