Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів

Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про участь України в Конвенції про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, головним
чином як середовище існування водоплавних птахів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 50, ст.279 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати Україну правонаступницею Союзу РСР щодо участі в
Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення,
головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар,
1971 р.) ( 995_031 ), яка була ратифікована Верховною Радою СРСР
26 грудня 1975 року.
2. Міністерству закордонних справ України повідомити
Генерального директора ЮНЕСКО про участь України в зазначеній
Конвенції.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 29 жовтня 1996 року
N 437/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry