Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік

Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 42, ст.383)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99, № 24, ст. 167; із змінами, внесеними законами України від 16 липня 2015 року № 639-VIII та від 17 липня 2015 року № 647-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "474.745.676,6" та "27.514.031,4" замінити відповідно цифрами "474.945.676,6" та "27.314.031,4";

в абзаці третьому цифри "567.005.382,9", "537.566.703" та "29.438.679,9" замінити відповідно цифрами "567.008.382,9", "537.769.703" та "29.238.679,9";

в абзаці п’ятому цифри "16.006.237,2" та "1.917.849,3" замінити відповідно цифрами "16.003.237,2" та "1.914.849,3";

2) абзац другий статті 10 після слів "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" доповнити словами і цифрою "та абзацом четвертим пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону";

3) абзац перший статті 11 після слів "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України" доповнити словами і цифрою "та абзацом четвертим пункту 9 розділу "Прикінцеві положення" цього Закону";

4) пункт 9 розділу "Прикінцеві положення" доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"з 1 вересня 2015 року до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2015 рік належать 85 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 85 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є 15 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також 15 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

5) внести зміни до додатків № 1, №№ 3-8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до додатків №№ 1-7 до цього Закону, виклавши додаток № 8 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 липня 2015 року
№ 648-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-7 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2015 РІК"}

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry