Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про економічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про економічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Угорської Республіки
про економічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.107 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про
економічне співробітництво ( 348_058 ), підписану 10 лютого
2005 року в м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 січня 2007 року
N 552-V

___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry