Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу

Про внесення змін до Закону України Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного
Євразійського об'єднання вугілля та металу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 45, ст. 230 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Абзац другий Закону України "Про ратифікацію Угоди про
створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та
металу" ( 462/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 45, ст.331) викласти в такій редакції:
"Рішення органів управління Об'єднання мають для України
рекомендаційний характер. Рішення Арбітражної комісії для
господарюючих суб'єктів України мають обов'язковий характер. Право
тлумачити положення цієї Угоди належить державам - учасницям
Угоди".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 10 вересня 1996 року
N 358/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry