Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проект Договору про Союз Суверенних Держав, представлений Президентом СРСР

Про проект Договору про Союз Суверенних Держав, представлений Президентом СРСР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Постанову скасовано на підставі Постанови ВР
N 1938-XII ( 1938-12 ) від 06.12.91, ВВР, 1992, N 9, ст. 110 )
( Постанову скасовано на підставі Постанови Президії ВР
N 1457-XII ( 1457-12 ) від 30.08.91, ВВР, 1991, N 44, ст. 585 )

Про проект Договору про Союз Суверенних Держав,
представлений Президентом СРСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 32, ст. 429 )

Усвідомлюючи історичну відповідальність за прийняття
доленосних для народу України рішень, надаючи вирішального
значення змісту Договору про Союз Суверенних Держав, керуючись
результатами референдуму СРСР по Українській РСР та підсумками
опитування населення Української РСР і підтверджуючи свою
рішучість відстоювати волевиявлення народу України, Верховна Рада
Української Радянської Соціалістичної Республіки
п о с т а н о в л я є:
1. Доручити постійним комісіям Верховної Ради Української РСР
до 1 вересня 1991 року розглянути представлений Президентом СРСР
проект Договору про Союз Суверенних Держав щодо його відповідності
положенням і принципам Декларації про державний суверенітет
України ( 55-12 ) та Закону Української РСР "Про економічну
самостійність Української РСР" ( 142-12 ).
2. Кабінету Міністрів Української РСР, Академії наук УРСР
підготувати економічні розрахунки та правові висновки щодо
входження України до Союзу на умовах, визначених проектом
Договору, особливо його статтями 5, 6, 8, 9, і подати їх Верховній
Раді Української РСР до 1 вересня 1991 року.
3. Робочій групі, утвореній Президією Верховної Ради
Української РСР, до 15 вересня 1991 року узагальнити підготовлені
постійними комісіями Верховної Ради Української РСР, Кабінетом
Міністрів Української РСР, Академією наук УРСР та висловлені
народними депутатами Української РСР пропозиції і зауваження до
проекту Договору.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 27 червня 1991 року
N 1272-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry