Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнень до Закону Української РСР Про підвищення соціальних гарантій для трудящих

Про внесення доповнень до Закону Української РСР Про підвищення соціальних гарантій для трудящих

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Закону Української РСР
"Про підвищення соціальних гарантій для трудящих"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.226 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статтю 2 Закону Української РСР "Про підвищення соціальних
гарантій для трудящих" ( 1280-12 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., N 42, ст. 549) доповнити частиною другою такого
змісту:
"Мінімальний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності у
зв'язку з доглядом за хворою дитиною віком до 14 років
установлюється статтею 47 Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 5, ст.21)".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3127-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry