Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість

Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 37, ст.239 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 11.1 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) цифри і слова "1 липня 1997 року"
замінити цифрами і словами "1 серпня 1997 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 червня 1997 року
N 403/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry