Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про військові формування на Україні

Про військові формування на Україні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про військові формування на Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 38, ст.506 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на
території республіки, Верховній Раді України.
2. Утворити Міністерство оборони України.
3. Урядові України приступити до створення Збройних Сил
України, республіканської гвардії та підрозділу охорони Верховної
Ради, Кабінету Міністрів і Національного банку України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 серпня 1991 року
N 1431-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry