Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223

Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.729)

З метою забезпечення реалізації громадянами України гарантованого їм Конституцією України виборчого права на виборах до Верховної Ради України сьомого скликання в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 Верховна Рада України постановляє:

I. Організація і порядок проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 здійснюються відповідно до статей 104 та 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України" з такими особливостями:

1. Призначити повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 (далі - повторні вибори депутатів) на 15 грудня 2013 року.

2. Встановити, що виборчий процес повторних виборів депутатів розпочинається за шістдесят днів до дня голосування, у разі якщо цей Закон набере чинності за шістдесят два або більше днів до дня голосування. У разі якщо цей Закон набере чинності менш ніж за шістдесят два дні до дня голосування, виборчий процес розпочинається не пізніш як на другий день після дня набрання чинності цим Законом. Центральній виборчій комісії оголосити про початок виборчого процесу повторних виборів депутатів не пізніш як на наступний день після дня набрання чинності цим Законом.

3. Встановити такі строки здійснення деяких виборчих процедур повторних виборів депутатів:

1) відведення місць у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації - не пізніш як на наступний день після дня набрання чинності цим Законом;

2) встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів у народні депутати України - не пізніш як на наступний день після дня набрання чинності цим Законом;

3) опублікування в друкованих засобах масової інформації розцінок вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу - не пізніш як на другий день після дня набрання чинності цим Законом;

4) опублікування в друкованих засобах масової інформації розцінок вартості одиниці друкованої площі - не пізніш як на другий день після дня набрання чинності цим Законом;

5) обладнання стендів, дошок оголошень у відведених місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України - не пізніш як на другий день після дня набрання чинності цим Законом;

6) висування кандидатів у народні депутати України розпочинається з першого дня виборчого процесу;

7) перерахування Центральній виборчій комісії коштів на підготовку і проведення виборів - у дводенний строк з дня початку виборчого процесу;

8) звернення громадської організації, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованої у встановленому законом порядку, до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів народних депутатів України - не пізніш як за 50 днів до дня виборів;

9) офіційне опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах народних депутатів України, - невідкладно після завершення розгляду відповідних звернень громадських організацій;

10) подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у народні депутати України розпочинається з першого дня виборчого процесу;

11) внесення до відповідної окружної виборчої комісії подань щодо утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі, - не пізніш як за 24 дні до дня виборів;

12) надсилання регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, до Центральної виборчої комісії попереднього розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) - не пізніш як за 20 днів до дня виборів;

13) надсилання регіональними друкованими засобами масової інформації державної форми власності, з якими укладено угоди про опублікування передвиборних програм кандидатів у народні депутати України, до Центральної виборчої комісії конкретних дат виходу у світ номерів відповідних видань з передвиборними програмами кандидатів у народні депутати України із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт) - не пізніш як за 20 днів до дня виборів;

14) надсилання до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на полярній станції України, - не пізніш як за 17 днів до дня виборів;

15) виготовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення повторних виборів депутатів, погоджених із кандидатами у депутати інформаційних плакатів - не пізніш як за 16 днів до дня виборів;

16) визначення черговості надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі, ефірного часу на радіо та телебаченні за результатами жеребкувань - не пізніш як за 15 днів до дня виборів;

17) жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм кандидатів у народні депутати України у засобах масової інформації - не пізніш як за 15 днів до дня виборів;

18) проведення окружною виборчою комісією жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці - не пізніш як на другий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій;

19) передача інформаційних плакатів дільничним виборчим комісіям - не пізніш як за 14 днів до дня виборів;

20) подання керівниками відповідних закладів, установ, полярної станції України відомостей для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах) - не пізніш як за 10 днів до дня виборів;

21) надсилання або доставка в інший спосіб дільничною виборчою комісією кожному виборцю іменного запрошення - не пізніш як за 10 днів до дня виборів.

4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій мають права, визначені Законом України "Про вибори народних депутатів України", а також мають право отримувати копії протоколів про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів, передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків голосування та повторний підрахунок голосів виборців.

5. Під час формування складу окружних виборчих комісій вимога щодо обов’язковості навчання осіб, які претендують на зайняття керівної посади у складі окружної виборчої комісії (абзац перший частини сьомої статті 26, пункт 9 частини п’ятої статті 27 та пункт 3 частини другої статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України"), не застосовується.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і втрачає чинність в день, наступний за днем набуття повноважень народними депутатами України, обраними на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування повторних виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 вересня 2013 року
№ 457-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry