Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.254)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Підпункт "б" пункту 2 частини першої статті 89 після слів "спеціалізовані школи" доповнити словами "(школи-інтернати)", а після слів "колегіуми (колегіуми-інтернати)" - словами та цифрами "(крім загальноосвітніх навчальних закладів, визначених у підпункті "а-1" пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу)".

2. Пункт 2 частини першої статті 90 доповнити підпунктом "а-1" такого змісту:

-1) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади: спеціалізовані школи-інтернати, ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному загальноосвітньому навчальному закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим чи області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Абзац другий пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 16 травня 2013 року № 242-VII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із створенням органів доходів і зборів" викласти в такій редакції:

"абзацу третього пункту 2 (щодо змін до частини шостої статті 45), пунктів 3 і 4 розділу I та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону".

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
№ 398-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry