Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення головних контролерів Рахункової палати

Про призначення головних контролерів Рахункової палати

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення головних
контролерів Рахункової палати

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.485 )

Відповідно до пункту 16 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Призначити головними контролерами Рахункової палати на другий
термін:
Невідомого Василя Івановича;
Іваненка Юрія Вікторовича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 червня 2004 року
N 1795-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry