Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 15 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо надання членам сімей загиблих пільг без урах...

Про внесення змін до статті 15 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо надання членам сімей загиблих пільг без урах...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 21, ст.251)

Верховна Рада України постановляє:

I. Частини восьму та дев’яту статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 45, ст. 425 із наступними змінами) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, що настає через місяць з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 квітня 2017 року
№ 2014-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry