Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ у легкій промисловості України та заходи по виведенню галузі з кризи

Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ у легкій промисловості України та заходи по виведенню галузі з кризи

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ у
легкій промисловості України та заходи по виведенню
галузі з кризи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 48, ст.298 )

Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України про стан
справ у легкій промисловості України та заходи по виведенню галузі
з кризи, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати економічну політику Кабінету Міністрів України у
сфері виробництва та торгівлі товарами легкої промисловості
незадовільною.
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України у місячний термін
розробити і впровадити програму протекціоністських заходів по
підтримці вітчизняного виробника.
3. Вважати недоцільним подальше зосередження в одному органі
центральної виконавчої влади координації зовнішніх економічних
відносин і внутрішньої торгівлі.
4. Запропонувати Кабінету Міністрів України у місячний термін
розглянути питання про створення окремого органу центральної
виконавчої влади з питань легкої промисловості і торгівлі.
5. Заслухати у листопаді 1997 року звіт Кабінету Міністрів
України про хід виконання Державної програми розвитку легкої
промисловості на період до 2000 року.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 7 жовтня 1997 року
N 551/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry