Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо здійснення управління підприємством-боржник...

Про внесення змін до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо здійснення управління підприємством-боржник...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" щодо здійснення управління
підприємством-боржником (банкрутом)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 26, ст.269 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43,
ст. 378) такі зміни:
1) абзац другий частини сьомої статті 17 викласти в такій
редакції:
"У разі дострокового припинення процедури санації у зв'язку з
укладенням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів керуючий
санацією протягом п'яти днів з дня прийняття господарським судом
відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу
органу, до компетенції якого належить призначення керівника
(органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечує
проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує
виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до
призначення в установленому порядку керівника (органів управління)
боржника";
2) частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
"3. Якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити всі
вимоги кредиторів, він вважається таким, що не має боргів, і може
продовжувати свою підприємницьку діяльність. У такому разі
ліквідатор протягом п'яти днів з дня прийняття господарським судом
відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу
органу, до компетенції якого належить призначення керівника
(органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечує
проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує
виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до
призначення у встановленому порядку керівника (органів управління)
боржника. Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію
юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо в
неї залишилося майнових активів менше, ніж вимагається для її
функціонування згідно із законодавством";
3) частину сьому статті 38 викласти в такій редакції:
"7. Протягом п'яти днів з дня затвердження господарським
судом мирової угоди керуючий санацією або ліквідатор повідомляє
про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого
належить призначення керівника (органів управління) боржника, у
разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання
відповідного органу та продовжує виконувати повноваження керівника
(органів управління) боржника до призначення в установленому
порядку керівника (органів управління) боржника".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 квітня 2010 року
N 2133-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry