Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про повітряне сполучення

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про повітряне сполучення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Йорданського Хашимітського
Королівства про повітряне сполучення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.336 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського
Хашимітського Королівства про повітряне сполучення ( 400_007 ),
підписану 30 листопада 2005 року в м. Києві, ратифікувати
(додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 липня 2006 року
N 46-V

___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry