Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проекти законів України про особливості приватизації майна лікеро-горілчаних підприємств

Про проекти законів України про особливості приватизації майна лікеро-горілчаних підприємств

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проекти законів України про особливості
приватизації майна лікеро-горілчаних підприємств

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внесений Президентом України проект Закону України про
особливості приватизації майна лікеро-горілчаних підприємств
( 763/98 ) відхилити як такий, що суперечить пункту 4 розділу XV
"Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Проект Закону України про особливості приватизації майна
лікеро-горілчаних підприємств, поданий Кабінетом Міністрів
України, відхилити.
3. Доручити Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради
України з питань приватизації проаналізувати дотримання положень
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 )
щодо заборони приватизації підприємств, що виготовляють спирт,
вина і лікеро-горілчані вироби, і про результати проінформувати
Верховну Раду України через місяць.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 11 вересня 1998 року
N 100-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry