Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Злочевського М.В. Міністром охорони навколишнього природного середовища України

Про призначення Злочевського М.В. Міністром охорони навколишнього природного середовища України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Злочевського М.В. Міністром охорони
навколишнього природного середовища України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 39, ст.516 )

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини
четвертої статті 114 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
Призначити Злочевського Миколу Владиславовича Міністром
охорони навколишнього природного середовища України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 2 липня 2010 року
N 2418-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry