Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звіт Кабінету Міністрів України щодо стану виконання Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка...

Про звіт Кабінету Міністрів України щодо стану виконання Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Кабінету Міністрів України щодо стану
виконання Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 19, ст.184 )
Заслухавши та обговоривши звіт Кабінету Міністрів України
щодо стану виконання Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ), Верховна Рада України відзначає, що
Кабінет Міністрів України проводить цілеспрямовану роботу не на
зміцнення, а на руйнування системи захисту населення, яке
постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Уряд ініціював розробку і прийняття указів Президента України
про скорочення, а потім і ліквідацію джерела наповнення Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення. В результаті замість
2,6 млрд. гривень, передбачених Законом України "Про Державний
бюджет України на 1998 рік" ( 796/97-ВР ), до Фонду надійшло лише
1,31 млрд. гривень, що становило 55 відсотків до річного плану, і
82,3 відсотка - до рівня надходжень 1997 року.
У поточному році всупереч Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) та вимогам Постанови
Верховної Ради України від 18 лютого 1999 року "Про порядок
фінансування в 1999 році заходів, пов'язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом
населення" ( 440-14 ) фінансування витрат для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення, яке постраждало внаслідок цієї катастрофи, не
забезпечується в повному обсязі. У першому кварталі поточного року
фінансування цих витрат скорочено на 14 відсотків порівняно з
відповідним періодом минулого року - недофінансовано понад
120 млн. гривень. З 1,06 млрд. гривень, що передбачені в
Державному бюджеті України на 1999 р. на ліквідацію
заборгованості, яка виникла у попередні роки, по соціальних
виплатах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, не надійшло жодної гривні. Незадовільне фінансування
підкріплюється відповідними організаційними заходами: ліквідовані
управління у справах захисту населення від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС в більшості областей, скорочена посада першого
заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
який відповідав за блок чорнобильських питань.
Все це спричинило невиконання завдань щодо відселення
громадян із зони безумовного (обов'язкового) відселення,
погіршення умов проживання населення на радіоактивно забруднених
територіях, руйнування системи медичного і соціального захисту
ліквідаторів наслідків аварії, інвалідів, дітей.
Верховна Рада України відзначає недостатність зусиль і
наполегливості у здійсненні контролю за діяльністю Кабінету
Міністрів України, інших органів виконавчої влади щодо реалізації
конституційних прав громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Роботу Кабінету Міністрів України щодо виконання Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" визнати незадовільною.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом
населення, на рівні, передбаченому Законом України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" та Постановою Верховної Ради України
від 18 лютого 1999 року "Про порядок фінансування в 1999 році
заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціальним захистом населення". Погасити
заборгованість, що утворилася протягом січня-лютого 1999 року, не
пізніше травня цього року;
дотримуватися принципу пропорційності при фінансуванні
затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 1999
рік" заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціальним захистом населення, включаючи державні
капітальні вкладення;
розробити помісячний графік спрямування коштів на погашення
заборгованості по соціальних виплатах громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок пропорційної
частини видатків, передбачених для цієї мети в Державному бюджеті
України на 1999 рік;
до 1 червня 1999 року подати до Верховної Ради України
пропозиції щодо законодавчого врегулювання правовідносин,
пов'язаних з проживанням громадян, які після евакуації повернулися
проживати на територію зони відчуження;
забезпечити належне функціонування Державного реєстру
України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, взаємодію цього органу з відповідними установами
охорони здоров'я, медичними експертними комісіями по встановленню
причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією
іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС;
забезпечити виділення компенсації на харчування інвалідам і
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а
також встановити норми харчування дітей, які потерпіли від
Чорнобильської катастрофи, в дошкільних та шкільних дитячих
закладах відповідно до медичних норм, затверджених Постановою
Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 року N 258
( 258-92-п ) "Про норми харчування та часткову компенсацію
вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи";
забезпечити фінансування витрат на організацію оздоровлення
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
особливо дітей, на рівні, не нижчому фактичних витрат 1997 року.
3. Обласним радам спільно з обласними державними
адміністраціями розробити та починаючи з 2000 року реалізувати
заходи щодо забезпечення житлом постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи категорій населення, які потребують
поліпшення житлових умов.
4. Кабінету Міністрів України в місячний термін привести у
відповідність з Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" такі свої нормативно-правові
акти:
Постанову від 21 травня 1992 року N 258 "Про норми харчування
та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в частині
компенсації 50 відсотків вартості продуктів харчування за
фізіологічними нормами, а не за медичними, як того вимагає пункт
14 статті 20 Закону);
Постанову від 8 лютого 1997 року N 155 ( 155-97-п ) "Про
порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли
внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в частині обмеження прав
потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей, які за станом
здоров'я не можуть відвідувати навчальні заклади);
Постанову від 17 серпня 1998 року N 1303 ( 1303-98-п ) "Про
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" (в
частині забезпечення безоплатними лікарськими засобами за
рецептами лікарів осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи).
5. Визначити як невідкладні та до 1 червня 1999 року
розглянути на засіданні Верховної Ради України:
проект Закону України про порядок надходження і використання
коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
проект Постанови Верховної Ради України про положення про
Національну комісію з радіаційного захисту населення України.
6. Кабінету Міністрів України проінформувати Верховну Раду
України про хід виконання цієї Постанови на "Дні Уряду України" у
жовтні 1999 року.
7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 13 квітня 1999 року
N 600-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry