Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про відновлення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди про відновлення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про відновлення Угоди
між Україною та Європейським Співтовариством
про наукове і технологічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.3 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про відновлення Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво
( 994_522 ), підписану 7 жовтня 2003 року в м. Ялта, ратифікувати
(додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1964-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry