Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини

Про внесення зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 26, ст.293)

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину четверту статті 19 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) викласти в такій редакції:

"4. При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 травня 2017 року
№ 2038-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry