Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Руднє-Димерського сільського голови (Руднє-Димерська сільська рада Вишгородського району Київської області)

Про призначення позачергових виборів Руднє-Димерського сільського голови (Руднє-Димерська сільська рада Вишгородського району Київської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Руднє-Димерського сільського голови
(Руднє-Димерська сільська рада
Вишгородського району Київської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.447 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Руднє-Димерського сільського голови Малютенко Н.Ф.
(Руднє-Димерська сільська рада Вишгородського району Київської
області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14,
частин другої та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Руднє-Димерського сільського
голови (Руднє-Димерська сільська рада Вишгородського району
Київської області) на неділю 3 травня 2009 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Руднє-Димерського сільського
голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Руднє-Димерського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 835-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 лютого 2009 року
N 978-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry