Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про доповідь Кабінету Міністрів України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році

Про доповідь Кабінету Міністрів України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про доповідь Кабінету Міністрів України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 15, ст.332)

Заслухавши і обговоривши доповідь Кабінету Міністрів України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році, Верховна Рада України постановляє:

1. Доповідь Кабінету Міністрів України про участь України у діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки у 2012 році взяти до відома.

2. Рекомендувати Президенту України розглянути хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2009 року "Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України", введеного в дію Указом Президента України від 15 червня 2009 року № 435, суб’єктами забезпечення національної безпеки України, наукового супроводження зазначеної Стратегії.

3. Кабінету Міністрів України:

розробити заходи із залучення підприємств, установ та організацій України до відбудови економіки і соціальної сфери держав, на території яких проводиться міжнародна операція з підтримання миру і безпеки за участю України, та налагодження з цими державами подальшого співробітництва в політичній та економічній сферах;

забезпечити розробку та затвердження механізму підготовки та направлення національного персоналу (фахівців різних сфер суспільного життя) для участі України у постконфліктній відбудові держав;

скоротити строки прийняття рішень стосовно фінансового забезпечення національного контингенту та національного персоналу України, який бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 963;

забезпечити створення резервів майна, озброєння, здійснення інших заходів, пов’язаних з оперативною підготовкою та направленням національних контингентів для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, та використання коштів з резервного фонду  Державного бюджету України на зазначені цілі;

виділити необхідні кошти на проведення сертифікації спеціалізованих навчальних курсів з підготовки міжнародних поліцейських для участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН на базі Національної академії внутрішніх справ;

забезпечити продумане використання досвіду військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та цивільних осіб, набутого під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, у заходах міжнародного військового співробітництва, міжнародних навчаннях, для розробки навчально-методичних матеріалів, посібників, підручників, при підготовці нових кандидатів для миротворчих операцій, для популяризації участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки тощо;

вжити заходів з підвищення заінтересованості військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та цивільних осіб в участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки шляхом забезпечення необхідного рівня медико-психологічного обслуговування, правового та соціального захисту, належних житлових та соціально-побутових умов національних контингентів та національного персоналу під час виконання ними миротворчих завдань, а також після завершення операцій;

переглянути строки виплати компенсаційних сум, встановлених пунктом 5 Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 року № 290, та визначити їх в межах трьох років з дня поранення, контузії, травми або каліцтва, а в разі смерті - протягом трьох років внаслідок одержаних в період цієї служби поранення, контузії, травми або каліцтва. У разі необхідності опрацювати зазначене питання з відповідними органами ООН;

не допускати звуження прав учасників міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки на медичне та санаторно-курортне лікування в ході виконання заходів реформування Збройних Сил України, пов’язаних з оптимізацією мережі військово-лікувальних закладів;

розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти стосовно:

включення статей державного бюджету, за якими здійснюються видатки на забезпечення участі національних контингентів та національного персоналу України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до переліку захищених видатків бюджету;

внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", якими передбачити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, необхідні для оперативної підготовки, направлення, забезпечення участі національних контингентів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

внесення змін до статей 29 та 30 Бюджетного кодексу України з метою виключення з доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих від Секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, та визначення зазначених коштів джерелом формування спеціального фонду державного бюджету, які спрямовуються на забезпечення участі національних контингентів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

вжити інших заходів з подальшого удосконалення законодавства України у сфері діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки на основі положень доповіді та з урахуванням пропозицій і зауважень, висловлених під час її обговорення.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Голова Верховної Ради України

О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
11 березня 2014 року
№ 867-VII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry