Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ

Про ратифікацію Конвенції з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції з примирення і
арбітражу в рамках НБСЄ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 20, ст.145 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ, підписану
від імені України 15 грудня 1992 року в м. Стокгольмі
( 995_a11 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 травня 1995 року
N 165/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry