Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Литовської Республіки про економічне,
промислове та науково-технічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 33-34,
ст.272 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської
Республіки про економічне, промислове та науково-технічне
співробітництво ( 440_061 ), підписану 9 грудня 2005 року в
м. Вільнюсі, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2008 року
N 322-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry