Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Антидопінгової конвенції

Про ратифікацію Антидопінгової конвенції

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Антидопінгової конвенції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 19, ст.92 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Антидопінгову конвенцію, укладену 16 листопада
1989 року в м. Страсбурзі ( 994_228 ) (додається)*.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 березня 2001 року
N 2295-III
________________________
*Додається до оригіналу

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry