Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних проц...

Про внесення змін до Закону України Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних проц...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про приєднання України до Протоколу
про внесення змін до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних процедур"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 35, ст.347 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про приєднання України до
Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення
та гармонізацію митних процедур" ( 227-16 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., N 48, ст. 476) зміни, виклавши його в такій
редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції
про спрощення і гармонізацію митних процедур
у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу
про внесення змін до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних процедур

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Міжнародної конвенції про спрощення і
гармонізацію митних процедур ( 995_643 ) у зміненій редакції
згідно з Додатком I ( 976_006 ) до Протоколу про внесення змін до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур ( 976_005 ), вчиненого 26 червня 1999 року в м. Брюсселі,
в тому числі Додатком II ( 976_007 ) до нього, прийнявши
Спеціальні додатки (Додаток III ( 976_008 ) до Протоколу), що
додаються".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 лютого 2011 року
N 3018-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry