Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Російської Федерації про засоби систем попередження
про ракетний напад і контролю космічного простору
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 9, ст.41 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про засоби систем попередження про ракетний напад і
контролю космічного простору ( 643_125 ), підписану 28 лютого
1997 року у м. Києві.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2001 року
N 2207-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry