Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення права громадян на свободу совісті

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення права громадян на свободу совісті

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів порушення
права громадян на свободу совісті
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 21, ст.172 )

Заслухавши та обговоривши звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення
права громадян на свободу совісті, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування фактів порушення права громадян на свободу
совісті (далі - Тимчасова слідча комісія) взяти до відома.
2. Відзначити наявність випадків порушень посадовими особами
місцевих органів виконавчої влади законодавства України у процесі
вирішення питань, пов'язаних із передачею культових будівель та
майна релігійним громадам, що спричиняє загострення міжконфесійних
відносин.
3. Рекомендувати Президенту України звільнити в установленому
порядку із займаної посади голову Рівненської обласної державної
адміністрації Червонія В.М. у зв'язку із систематичним порушенням
ним Конституції України ( 254к/96-ВР ) і законів України стосовно
права громадян на свободу совісті.
4. Рекомендувати Президенту України притягти до
відповідальності голову Тернопільської обласної державної
адміністрації Стойка І.М. та голову Шумської районної державної
адміністрації Тернопільської області Петрука В.А. у зв'язку з
порушенням ними Конституції України ( 254к/96-ВР ) і законів
України.
5. Тимчасовій слідчій комісії передати матеріали
розслідування до Генеральної прокуратури України для вирішення
питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, дії
яких призвели до порушень права громадян на свободу совісті.
6. Запропонувати Генеральній прокуратурі України:
вжити заходів прокурорського реагування за матеріалами
розслідування, представленими Тимчасовою слідчою комісією;
посилити нагляд за дотриманням законодавства України щодо
свободи совісті та діяльності релігійних громад.
7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
Тимчасову слідчу комісію, повноваження якої продовжити до
реалізації зазначених у цій Постанові заходів.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 грудня 2005 року
N 3280-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry