Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Євграфова П.Б. суддею Конституційного Суду України

Про призначення Євграфова П.Б. суддею Конституційного Суду України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Євграфова П.Б. суддею
Конституційного Суду України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 28, ст.183 )
{ Про звільнення Євграфова П.Б. з посади судді
Конституційного Суду України додатково див.
Постанову ВР N 14-V ( 14-16 ) від 20.07.2006, ВВР, 2006, N 32, ст.275 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Призначити Євграфова Павла Борисовича суддею Конституційного
Суду України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 19 червня 1997 року
N 379/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry