Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про стабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації в Україні та запобігання антиконституційним діям і сепаратистським проявам, що загрожують сувер...

Про стабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації в Україні та запобігання антиконституційним діям і сепаратистським проявам, що загрожують сувер...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про стабілізацію політичної та соціально-економічної
ситуації в Україні та запобігання антиконституційним
діям і сепаратистським проявам, що загрожують
суверенітету і територіальній цілісності України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.545 )

У зв'язку із загостренням політичної кризи в державі
внаслідок порушень виборчого законодавства під час проведення
виборів Президента України, неналежного виконання органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування передбачених
Законом України "Про вибори Президента України" ( 474-14 )
обов'язків, що призвело до спотворення і неможливості з'ясування
волевиявлення Українського народу, зважаючи на невжиття
конституційними інститутами державної влади встановлених
законодавством заходів щодо забезпечення законності в діяльності
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, а
також з метою збереження громадянського миру і спокою,
стабілізації політичної, соціально-економічної і фінансової
ситуації в Україні та з урахуванням Постанови Верховної Ради
України від 27 листопада 2004 року N 2214-IV ( 2214-15 )
"Про політичну кризу у державі, що виникла у зв'язку з виборами
Президента України" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати, що в Україні відсутні соціальні, економічні та
політичні передумови для зміни державного устрою. Сепаратистські
прояви мають штучний характер і зумовлені прагненням конкретних
осіб та політичних сил задовольнити свої неправомірні корпоративні
та політичні інтереси.
Разом з тим політична та соціально-економічна ситуація, що
склалася в державі після 21 листопада 2004 року, швидко стає
некерованою і такою, що загрожує суверенітету та територіальній
цілісності України.
2. Рішуче засудити будь-які рішення органів виконавчої влади
і органів місцевого самоврядування, прийняті після 21 листопада
2004 року і які суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам
України, прояви сепаратизму з боку окремих державних діячів,
керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, а також інших осіб, сприяння у будь-який спосіб
таким проявам з боку громадян іноземних держав, що створюють
загрозу суверенітету та територіальній цілісності держави.
3. Генеральній прокуратурі України невідкладно дати правову
оцінку прийнятим після 21 листопада 2004 року рішенням органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також діям
їх посадових осіб та вжити заходів прокурорського реагування з
метою приведення зазначених рішень у відповідність із
законодавством України.
Рекомендувати Президенту України з урахуванням правової
оцінки Генеральної прокуратури України вирішити питання щодо
притягнення до відповідальності зазначених посадових осіб.
4. Генеральній прокуратурі України та Службі безпеки України
невідкладно дати правову оцінку діянням окремих осіб, що
спрямовані на порушення територіальної цілісності України, і за
наявності правових підстав вирішити питання про притягнення їх до
відповідальності.
5. Запропонувати Президенту України як гаранту державного
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України ( 254к/96-ВР ), прав і свобод людини і
громадянина невідкладно вжити необхідні несилові конституційні
заходи, що спрямовані на стабілізацію ситуації в державі.
6. Доручити Голові Верховної Ради України делегувати народних
депутатів України (за згодою) як повноважних представників
Верховної Ради України у відповідні адміністративно-територіальні
одиниці для безпосереднього роз'яснення рішень Верховної Ради
України та внесення пропозицій щодо подальших невідкладних дій з
метою стабілізації ситуації в державі.
7. Скасувати рішення Верховної Ради України від 16 березня
2004 року ( 1602-15 ) про схвалення Програми діяльності Кабінету
Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність".
Відповідно до статті 87 та частини четвертої статті 115
Конституції України ( 254к/96-ВР ) висловити недовіру Кабінетові
Міністрів України, наслідком якої є відставка Кабінету Міністрів
України.
8. Запропонувати Президенту України за участю Голови
Верховної Ради України невідкладно на період до вступу на пост
новообраного Президента України сформувати персональний склад
Кабінету Міністрів України - Уряду народної довіри з урахуванням
пропозицій депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України.
9. Запропонувати учасникам політичних акцій уникати
застосування сили та блокування будинків Кабінету Міністрів
України, інших центральних органів виконавчої влади і
Національного банку України.
10. Доручити Голові Верховної Ради України забезпечити
негайне оприлюднення цієї Постанови.
11. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 грудня 2004 року
N 2215-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry