Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про рекомендації (роз'яснення) щодо порядку збирання підписів виборців на підтримку претендента на кандидата у Президенти України та передачі підписних листі...

Про рекомендації (роз'яснення) щодо порядку збирання підписів виборців на підтримку претендента на кандидата у Президенти України та передачі підписних листі...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 32 від 14.05.99
м. Київ
vd990514 vn32
Про рекомендації (роз'яснення) щодо порядку
збирання підписів виборців на підтримку
претендента на кандидата у Президенти
України та передачі підписних листів до
Центральної виборчої комісії

Відповідно до статей 11, 12, пункту 3 статті 13 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), пункту 1
частини другої статті 15, статей 26, 27 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) Центральна виборча комісія
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити рекомендації (роз'яснення) щодо порядку
збирання підписів виборців на підтримку претендента на кандидата у
Президенти України та передачі підписних листів до Центральної
виборчої комісії (додається).
2. Текст рекомендацій (роз'яснення) опублікувати в газетах
"Голос України", "Урядовий кур'єр" та оприлюднити в інших засобах
масової інформації.
3. Постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам,
керівним органам політичних партій, зареєстрованих Міністерством
юстиції України.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 14 травня 1999 року N 32
Рекомендації (роз'яснення) щодо порядку
збирання підписів виборців на підтримку
претендента на кандидата у Президенти
України та передачі підписних листів до
Центральної виборчої комісії

I. Порядок збирання підписів виборців на
підтримку претендента на кандидата
у Президенти України

1. Відповідно до статей 26, 27 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) збирання підписів виборців на
підтримку претендента на кандидата у Президенти України (далі -
претендента) здійснюється виключно на підписному листі, форма
якого затверджена Центральною виборчою комісією. Центральна
виборча комісія забезпечує виготовлення підписних листів та видачу
їх в порядку і строки, визначені Законом, уповноваженим особам
політичної партії (виборчого блоку), ініціативної групи виборців,
якими висунуто претендента.
2. Претендент або уповноважена особа політичної партії
(виборчого блоку), ініціативної групи виборців своїм дорученням
визначають осіб, які будуть збирати підписи виборців. Підписи на
підтримку претендента можуть збирати громадяни, які мають право
голосу.
Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання
повинна власноручно внести до підписного листа відомості про себе:
прізвище, ім'я, по батькові (повністю), дата народження (число,
місяць, рік), громадянство, домашня адреса, за наявності - номер
телефону.
Наприклад: Коваленко Галина Олександрівна, 17.06.54,
громадянка України, м. Кривий Ріг, вул. Київська, буд. 14, кв. 17,
т. 23-16-17 (дом.)
3. В одному підписному листі повинні бути підписи мешканців
лише одного населеного пункту.
4. Забороняється збирання підписів виборців на підприємствах,
в установах і організаціях.
5. Збирання підписів виборців у громадських місцях, на
вулицях, за місцем проживання не повинно порушувати громадський
порядок, правила дорожнього руху, прав громадян на відпочинок і
недоторканність житла.
6. Під час збирання підписів виборців на підтримку
претендента ніхто не має права примушувати виборця підтримувати
того чи іншого претендента, платити коштами, товарами або
послугами за підписи, а також перешкоджати виборцю у підтримці
того чи іншого претендента.
7. У підписному листі зазначаються прізвище та ініціали
претендента або уповноваженої особи політичної партії (виборчого
блоку), ініціативної групи виборців, за дорученням яких
здійснюється збирання підписів виборців.
8. У підписному листі зазначається повна назва населеного
пункту, в якому проводиться збирання підписів виборців, а також
району, області, Автономної Республіки Крим, до складу яких
входить цей населений пункт.
Наприклад: село Миролюбівка Попільнянського району
Житомирської області або селище Коцюбинське Іртиської міськради
Київської області, або місто Хмільник Вінницької області, або
місто Євпаторія Автономної Республіки Крим.
9. Усі записи у підписному листі виконуються авторучкою
(чорнильною, кульковою) чітко, без скорочень, підчисток, помарок.
У разі допущення помилки вона виправляється відповідно виборцем
або особою, яка збирає підписи виборців, у спосіб, що дозволяє
прочитати попередній запис. Виправлення засвідчується окремим
підписом відповідно виборця або особи, яка збирає підписи
виборців.
10. Записи, що стосуються даних про претендента або
уповноважену особу політичної партії (виборчого блоку),
ініціативної групи виборців, за дорученням яких здійснюється
збирання підписів виборців, назви населеного пункту, де
проводиться збирання підписів виборців, здійснюються особою, яка
збирає підписи.
11. Виборець власноручно заповнює графи підписного листа, в
яких зазначаються: порядковий номер; дата підпису виборця (число,
місяць, рік), прізвище, ім'я, по батькові виборця (повністю),
число, місяць і його народження, домашня адреса (назва населеного
пункту, вулиця, номер будинку та номер квартири); серія і номер
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та її
громадянство; особистий підпис виборця.
Дата підпису виборця (наприклад, 19.05.99) та число, місяць і
рік народження (наприклад, 20.04.81) позначається трьома парами
арабських цифр.
Число та місяць народження ставляться тільки для тих
виборців, яким виповнюється в рік виборів вісімнадцять років.
У разі неможливості заповнення (виключно за станом здоров'я)
виборцем зазначених вище граф підписного листа це може зробити на
його прохання особа, яка збирає підписи виборців. Свій підпис у
підписному листі у цьому випадку виборець ставить особисто, чим
засвідчує правильність внесених про себе даних.
12. Ставити підписи в підписних листах на підтримку
претендента мають право громадяни України, яким на день збирання
підписів виповнилося вісімнадцять років.
13. Документами, що посвідчують особу та її громадянство, є
паспорт громадянина України, закордонний паспорт громадянина
України, дипломатичний паспорт громадянина України, паспорт моряка
України, тимчасове посвідчення громадянина України, військовий
квиток військовослужбовця строкової служби.
14. У разі якщо у підписному листі після закінчення збирання
підписів виборців залишилися незаповнені рядки, вони
перекреслюються особою, яка збирає підписи виборців, з метою
унеможливлення внесення відомостей сторонніми особами після
закінчення збирання підписів виборців.
15. У кінці кожного підписного листа проставляється цифрами і
прописом загальна кількість зібраних у ньому підписів виборців.
16. Заповнений підписний лист підписується особою, яка
збирала підписи виборців. Вона несе персональну відповідальність
за достовірність даних, внесених до підписного листа. Зразок
заповнення підписного листа додається (додаток 1).
II. Порядок передачі до Центральної виборчої
комісії підписних листів з підписами
виборців, зібраними на підтримку претендента
на кандидата у Президенти України
1. Заповнені підписні листи подаються уповноваженою особою
політичної партії (виборчого блоку), ініціативної групи виборців
безпосередньо до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 110
днів до дня виборів Президента України (до 12 липня 1999 р.
включно).
2. Підписні листи подаються згідно з загальним описом
(додаток 2), підписаним уповноваженою особою політичної партії
(виборчого блоку) та скріпленим печаткою політичної партії
(печатками партій, що об'єднались у блок), або підписаним
уповноваженою особою ініціативної групи виборців.
3. В описі, що подається у віддрукованому вигляді,
зазначаються: - прізвище, ім'я, по батькові претендента, на підтримку якого
проводилось збирання підписів; - назва політичної партії (виборчого блоку), зборів виборців,
якими висунуто претендента; - загальна кількість підписних листів; - загальна кількість підписів виборців, які підтримали
претендента; - загальна кількість папок з підписними листами; - назва регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста
Київ та Севастополь), де збиралися підписи, із зазначенням
кількості підписних листів і зібраних підписів виборців по кожному
регіону.
4. Зібрані підписні листи групуються у папки по регіонах
(Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), а
в їх межах по населених пунктах (село, селище, місто), район - з
кількістю підписних листів у папці не більше 200.
Підписні листи в папці нумеруються від 1 до 200.
5. На обкладинці кожної папки (додаток 3) вказується: - номер папки; - прізвище, ім'я, по батькові претендента, на підтримку якого
зібрані підписи виборців; - назва політичної партії (виборчого блоку), зборів
виборців, які висунули претендента; - назва населеного пункту, де проведено збирання підписів
виборців (село, селище, місто), району, області, Автономної
Республіки Крим.
6. У кожну папку обов'язково вкладається опис (додаток 4), в
якому зазначаються: - номер папки; - прізвище, ім'я, по батькові претендента, на підтримку якого
зібрані підписи виборців; - назва політичної партії (виборчого блоку), ініціативної
групи виборців, якими висунуто претендента; - назва населеного пункту, де проведено збирання підписів
виборців (село, селище, місто), району, області, Автономної
Республіки Крим); - кількість підписних листів у папці: - кількість підписів виборців у цій папці.
Опис має бути підписаний уповноваженою особою політичної
партії (виборчого блоку) та скріплений печаткою партії (печатками
партій, що об'єднались у блок) або підписаний уповноваженою особою
ініціативної групи виборців.
7. Центральна виборча комісія видає уповноваженим особам
політичних партій (виборчих блоків), ініціативних груп виборців
довідку про прийняття підписних листів.
8. Приймання підписних листів проводиться Центральною
виборчою комісією в робочі дні з 10 до 17 години у приміщенні
Центральної виборчої комісії (252196, м. Київ, пл. Лесі Українки,
1, другий поверх).
9. Центральна виборча комісія за результатами приймання та
перевірки підписних листів встановлює кількість підписів виборців,
зібраних на підтримку претендента, про що складається протокол.
10. У разі невідповідності оформлення поданих підписних
листів вимогам Закону України "Про вибори Президента України"
Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після їх
прийняття сповіщає в письмовій формі про це осіб, які їх подали.
Виправлені або додаткові підписні листи подаються до Комісії не
пізніш як за 100 днів до дня виборів Президента України.
Орієнтовний перелік можливих порушень Закону щодо оформлення
підписних листів та правових наслідків цих порушень додається
(додаток 5).

Додаток 5
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
можливих порушень Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 )
щодо оформлення підписних листів та правові
наслідки цих порушень

I. Підстави неврахування підписів виборців:
1. Відсутність порядкового номера підпису виборця. 2. Відсутність дати підпису виборця. 3. Відсутність чи неповне зазначення дати народження виборця. 4. Відсутність чи неповне зазначення домашньої адреси
виборця. 5. Відсутність чи неповне зазначення даних документа, що
посвідчує особу виборця як громадянина України. 6. Внесення недостовірних відомостей про виборця. 7. Відсутність особистого підпису виборця. 8. Вчинення підпису замість виборця іншою особою. 9. Вчинення підписів особами, яким на день вчинення підпису
не виповнилося 18 років. 10. Заповнення граф підписного листа, що стосуються виборця,
іншою особою (крім випадків, передбачених Законом). 11. Дата, поставлена виборцем у підписному листі, передує
даті реєстрації претендента. 12. Підписні листи, подані політичною партією (виборчим
блоком), ініціативною групою зборів виборців на підтримку
претендента, який зареєстрований від іншої політичної партії (виборчого блоку), зборів виборців.
13. Вчинення записів олівцем, фломастером.
14. Наявність скорочень при заповненні відомостей про
виборця. 15. Наявність у підписному листі виправлень без відповідного
застереження. 16. Наявність повторних підписів виборців.
II. Підстави неврахування підписних листів:
1. Наявність в одному підписному листі підписів мешканців
різних населених пунктів. 2. Збирання підписів виборців особою, яка не є громадянином
України. 3. Збирання підписів виборців особою, яка не має права
голосу. 4. Збирання підписів виборців особою без доручення
претендента або уповноваженої особи політичної партії (виборчого
блоку), ініціативної групи виборців. 5. Відсутність у підписному листі даних про особу, яка
доручила збирання підписів виборців. 6. Повна відсутність даних про особу, яка збирала підписи
виборців. 7. Відсутність чи неповне зазначення домашньої адреси особи,
яка збирала підписи виборців. 8. Внесення до підписного листа недостовірних даних про
особу, яка збирала підписи виборців. 9. Відсутність підпису особи, яка збирала підписи виборців. 10. Підпис, вчинений замість особи, яка збирала підписи
виборців, іншою особою. 11. Наявність у підписному листі підчисток. 12. Повторні підписні листи.
III. Підстави визнання підписних листів недійсними:
1. Підписні листи, форма яких не відповідає затвердженому
зразку. 2. Підроблені підписні листи. 3. Підписні листи, зібрані насильно або шляхом підкупу.
----------------------------- Примітка: Додатки 2, 3, 4 направляються ЦВК політичним
партіям, виборчим блокам, Верховній Раді АР Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським радам.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry