Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення доповнень до статті 14 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про внесення доповнень до статті 14 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Постанови ВР
N 242/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 35, ст.163 )
Про внесення доповнень до статті 14 Закону
України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 32, ст.343 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3329-XII ( 3329-12 ) від 29.06.93, ВВР, 1993, N 32, ст.344 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити статтю 14 Закону України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N
16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України,1992 р., N 13, ст.
178, N 37, ст. 543) новою частиною третьою такого змісту:
"Громадяни, які брали участь у роботах з особливо шкідливими
умовами праці, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями у 1986-1990
роках за межами зони відчуження, можуть бути віднесені до
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або
потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Порядок визначення
категорій цих осіб, перелік видів робіт і місць, де виконувалися
зазначені роботи, встановлюються Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою та п'ятою.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 29 червня 1993 року
N 3328-XII
Опубліковано: "Голос України", 26 липня 1993 року.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry