Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Уг...

Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Уг...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською
Федерацією про статус та умови перебування
Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України, Угоди між Україною і Російською
Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і
Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про
взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського
флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської
Федерації на території України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.157 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Україною і Російською Федерацією про статус та
умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України ( 643_076 ), Угоду між Україною і Російською
Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту ( 643_075 )
та Угоду між Урядом України і Урядом Російської Федерації про
взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та
перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на
території України ( 643_077 ), підписані 28 травня 1997 року в
м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 24 березня 1999 року
N 547-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry