Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про структуру і динаміку державного боргу України

Про інформацію Кабінету Міністрів України про структуру і динаміку державного боргу України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України про
структуру і динаміку державного боргу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 52, ст.330 )
Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів України про
структуру і динаміку державного боргу України, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати діяльність Кабінету Міністрів України, яка
призводить до постійного зростання державного боргу України та
неефективного управління ним, такою, що створює небезпеку
економічній незалежності України.
2. Генеральному прокурору України перевірити обставини
порушення чинного законодавства, пов'язані з виникненням та
обслуговуванням державного боргу України, та вирішити питання про
притягнення до відповідальності винних у цьому посадових осіб.
3. Попередити Уряд щодо неприпустимості подальшого зростання
державного боргу України.
4. Кабінету Міністрів України в двотижневий термін розробити
та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України
про державний борг України, концепція якого б об'єднувала
регулювання зовнішнього та внутрішнього боргів і порядок надання
державних гарантій.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 10 листопада 1998 року
N 246-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry