Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Лісового кодексу України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 45, ст.684 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Лісового кодексу України ( 3852-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170) такі зміни:
1) у статті 69:
частину першу викласти в такій редакції:
"Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній
лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубний
квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно";
доповнити частинами сьомою - дев'ятою такого змісту:
"Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу
на використання лісових ресурсів приймається протягом одного
місяця з дня подання документів власником лісу або
лісокористувачем.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
спеціального дозволу є:
прийняття в установленому порядку рішення про зміну поділу
лісів на категорії, в межах яких знаходяться лісові ділянки,
виділені для спеціального використання лісових ресурсів, або про
виділення особливо захисних лісових ділянок;
прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;
невстановлення лімітів використання лісових ресурсів або їх
перевищення;
недотримання встановленого порядку видачі спеціального
дозволу на використання лісових ресурсів.
Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів
анулюється в разі:
припинення права користування лісами з підстав, передбачених
статтею 22 цього Кодексу;
припинення права використання лісових ресурсів з підстав,
передбачених статтею 78 цього Кодексу";
2) у частинах другій та третій статті 78 слово "(ордера)"
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його
опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 червня 2009 року
N 1483-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry