Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 12 Закону України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні

Про внесення змін до статті 12 Закону України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012, ВВР,
2013, N 39, ст.517 }
Про внесення змін до статті 12 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.277 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 12 Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 15, ст. 67) такі зміни:
1. Абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"Реєстратор та його учасник не можуть прямо чи опосередковано
володіти акціями емітента, реєстр власників іменних цінних паперів
якого веде цей реєстратор".
2. Доповнити частину першу абзацом такого змісту:
"Емітент не може бути прямо чи опосередковано засновником та
учасником реєстратора, реєстр власників іменних цінних паперів
якого веде цей реєстратор".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Емітенти та реєстратори власників іменних цінних паперів
зобов'язані протягом одного року після набрання чинності цим
Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами
законодавства України з урахуванням змін, внесених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 853-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry