Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про принципи співробітництва в нафтовій галузі

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про принципи співробітництва в нафтовій галузі

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Азербайджанської Республіки про
принципи співробітництва в нафтовій галузі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.46 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Азербайджанської Республіки про принципи співробітництва в
нафтовій галузі ( 031_049 ), підписану в м. Києві 3 червня
2004 року, ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 листопада 2005 року
N 3093-IV
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry