Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Киргизької Республіки про вільну
торгівлю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 14, ст.58 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про
вільну торгівлю ( 417_003 ), підписану в м. Мінську 26 травня
1995 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 9 грудня 1997 року
N 705/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry