Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1994 рік

Про внесення змін і доповнень до Закону України Про Державний бюджет України на 1994 рік

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про Державний бюджет України на 1994 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 50, ст.439 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
1994 рік" ( 3898-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 20, ст.120) такі зміни і доповнення:
1. Статті 1, 2, 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1994 рік, з
урахуванням підсумків його виконання за 10 місяців 1994 року та
зміни показників Плану економічного і соціального розвитку України
на 1994 рік ( 3886-12 ), по доходах у сумі 350 844 534,4 млн.
крб., по видатках - 468 103 556,3 млн. крб. і граничний розмір
дефіциту бюджету - 117 259 021,9 млн. карбованців. Національному
банку України видати кредит на покриття дефіциту бюджету в сумі
117 259 021,9 млн. карбованців.
Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на
1994 рік по основних видах надходжень у таких сумах:
(млн.крб.)
Податок на добавлену вартість 90 917 424
Податок на доходи підприємств і організацій 48 000 000
Акцизний збір 11 292 507
30 відсотків надходжень коштів плати за землю 546 729
Прибутковий податок з громадян 14 157 198
Державне мито 823 207
Надходження від зовнішньоекономічної діяльності - разом 9 190 238
у тому числі:
доходи від реалізації валютних коштів по
експортних операціях, що здійснюються
за державним контрактом 5 800 834
імпортне мито на товари, що ввозяться
суб'єктами підприємницької діяльності,
та інші доходи 3 389 404
Відрахування на геологорозвідувальні роботи 3 600 000
Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів 98 123
80 відсотків надходжень коштів від приватизації майна державних підприємств 1 600 142
Мобілізація коштів для фінансування структурної перебудови економіки (25 відсотків амортизаційних відрахувань) 1 117 551
Надходження коштів від продажу військового майна 23 510

Внески підприємств та господарських орга- нізацій до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 23 905 796
Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національ- ного банку 3 200 000
Внески до бюджету сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим 428 358
Надходження коштів від Державного комітету по матеріальних резервах 15 000 000
Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин 169 972
Надходження коштів від здійснення додаткових заходів щодо мобілізації доходів бюджету 3 759 300
Надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств і організацій 357 858
Збори та інші неподаткові доходи 13 320 000
Надходження до Пенсійного фонду 100 000 000
Стаття 3. Установити в Державному бюджеті України на 1994 рік
уточнені асигнування на здійснення таких заходів:
(млн.крб.)
Соціальний захист населення - разом 23 360 370
з них:
пільгові кредити індивідуальним
сільським забудовникам 95 000
компенсація додаткових затрат, пов'язаних з лібералізацією цін на будівництво житла, здійснюване підрядними організаціями для житлово-будівельних кооперативів та інди- відуальних забудовників, а також вартості будматеріалів для сільських забудовників 366 840
соціальне забезпечення 15 479 120
у тому числі: - пенсії військовослужбовцям та особам
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ 7 800 000 - перерахування до Пенсійного фонду на
виплати пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського і старшинського
складу строкової служби та їх сім'ям 2 417 000 - перерахування до Фонду соціального
захисту інвалідів 3 400 000 - утримання будинків-інтернатів та інших
установ соціального забезпечення 1 862 120
фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін 7 419 410
у тому числі на:
газ 7 000 000
тверде паливо 7 600
здешевлення вартості будівництва житла
молодіжними житловими комплексами 280 000
житлово-комунальне господарство
(централізовані видатки, республіканське
господарство) 11 310
послуги міського автомобільного транспорту 120 500
Фінансування соціально-культурних закладів і установ - разом 33 909 713,8
у тому числі:
освіти 17 482 000
культури 8 382 676
охорони здоров'я 6 600 000
фізичної культури та молодіжних заходів 945 037,8
з них:
створення матеріально-технічної бази
для підготовки спортсменів до XVII
зимових (1994 р.) та XXVI літніх
(1996 р.) Олімпійських ігор 72 786
відомчих закладів соціально-культурної
сфери 500 000
Фінансування науки 7 016 632
Державні капітальні вкладення у розвиток галузей і структурну перебудову економіки 17 176 000
з них на розвиток агропромислового
комплексу 7 500 000
Народне господарство - разом 155 130 171,6
з них: - бюджетні позички 9 000 000
з них на капітальні вкладення 6 384 400 - фінансування геологорозвідувальних робіт 3 600 000 - фінансування геологорозвідувальних робіт
на розвідування золота 1 000 000 - фінансування заходів щодо конверсії
підприємств оборонного комплексу і
створення нових видів цивільної продукції 5 000 000 - фінансування Національної космічної
програми 1 100 000 - фінансування Національної програми
досліджень і використання ресурсів
Азово-Чорноморського басейну, інших
районів Світового океану 800 000 - створення потужностей по переробці
брухту і відходів дорогоцінних металів 613 805 - землевпорядкування, протиепізоотичні
заходи, експлуатація та утримання
зрошувальних систем, ветеринарної
мережі та інші витрати системи
агропромислового комплексу 1 923 536 - проведення земельної реформи 25 250 - часткове відшкодування вартості
племінної худоби 900 000 - відшкодування витрат по оплаті сортових
надбавок на елітне насіння 1 000 000 - рекультивація та докорінне поліпшення
земель 116 845 - ведення лісового господарства,
охорона і захист лісів 1 250 000 - фінансова допомога і часткова сплата
відсотків з виданих кредитів:
підприємцям 120 000
селянським (фермерським) господарствам 300 000
колективним сільськогосподарським
підприємствам 24 400 - надання позички заготівельним і переробним
підприємствам та організаціям для заготівлі
сільгосппродукції за державним контрактом 79 000 000 - із вказаної суми підлягає поверненню в
1994 році до Державного бюджету України 17 000 000 - забезпечення державних резервів 15 000 000 - компенсація різниці в цінах по вугіллю 29 000 000 - фінансування участі Держкомнафтогазу
в розвитку Західно-Сибірського нафто-
газового комплексу 1 500 000 - фінансування згідно з Указом Президента
України "Про невідкладні заходи щодо
фінансово-кредитного забезпечення держав-
них продовольчих ресурсів 1994-1995 рр." і
Постановою Верховної Ради України "Про по-
долання кризового стану в агропромисловому
комплексі" 4 000 000 - фінансування будівництва нафтопере-
валочного комплексу в м. Одесі 718 200 - експлуатаційні витрати на утримання
Чорнобильської АЕС 280 362 - інші 5 050 073,6
Фінансування житлово-комунального та шляхового господарства - разом 1 331 620
у тому числі: - капітальний ремонт житлового фонду 76 420 - благоустрій міст і селищ міського типу 2 200 - ремонт та утримання шляхів 1 253 000
Реставрація пам'яток архітектури 120 000
Охорона навколишнього природного середовища 1 688 000
Заходи, пов'язані з поверненням кримсько- татарського, німецького та інших депорто- ваних народів 1 356 699
з них капітальні вкладення 1 016 699
Фінансування оборони - разом 21 976 000
у тому числі:
Міністерство оборони 19 000 000
з них на будівництво житла 1 000 000
Національна гвардія 700 000
Прикордонні війська 2 100 000
Штаби і війська цивільної оборони 176 000
Фінансування будівництва житла для військо- вослужбовців за рахунок коштів від продажу військового майна 833 112
Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь 1 000 000
Правоохоронні, митні органи, податкова служба - разом 17 151 500
у тому числі:
Служба безпеки 1 912 300
органи Міністерства внутрішніх справ 8 836 000
установи і підприємства Міністерства
внутрішніх справ по виконанню покарань 1 958 000
Головне управління урядового зв'язку 501 000
додаткові витрати, пов'язані з реалі-
зацією Державної програми боротьби із
злочинністю 1 500 000
Управління державної охорони 85 000
митні органи 659 200
місцеві державні податкові інспекції 1 700 000
Утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади - разом 4 236 827
у тому числі:
законодавчої влади 720 260,6
виконавчої влади 2 923 410,6
судової влади 593 155,8
Прокуратура 482 500
Фінансування заходів, визначених Національною програмою поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 42 212
Придбання обладнання для виробництва цінних паперів та документів суворого обліку 83 500
Відшкодування коштів на завершення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення на селі 1 500 000
Фінансування будівництва пускових енергетичних об'єктів атомних електростанцій 1 920 000
Будівництво потужностей по виготовленню власної валюти 319 002
Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична діяльність - разом 14 000 000
у тому числі:
витрати, пов'язані з утриманням установ
за кордоном, та сплата внесків до між-
народних організацій 14 000 000
Фінансування робіт по спорудженню будинків для посольств і представництв 930 787
Інші видатки 4 300 000
з них:
проведення виборів 3 020 000
Резервний фонд Кабінету Міністрів України 3 500 000
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення 23 905 796
Видатки по обслуговуванню зовнішнього боргу 8 500 000
Видатки Пенсійного фонду 100 000 000
Погашення заборгованості Національному банку 5 000 000
Фінансування заходів, передбачених Державною програмою протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу 150 043
Витрати на викуп Державної цільової без- процентної позики 1990 р., державної внутрішньої виграшної позики 1982 р., державних казначейських зобов'язань колишнього СРСР і сертифікатів Ощадного банку СРСР 2 000 000".
2. У статті 4:
слова "бюджету Республіки Крим" виключити;
доповнити статтю частиною другою такого змісту: "Установити, що в 1994 році до бюджету Автономної Республіки
Крим зараховуються в повному обсязі всі податки, збори і
обов'язкові платежі, що надходять на території Автономної
Республіки Крим. На фінансування загальнодержавних видатків до
Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим
передаються кошти у сумі 5 481 855,3 млн. карбованців".
3. Статті 5 і 6 виключити.
4. Статтю 14 викласти в такій редакції: "Зупинити на 1994 рік дію законодавчих актів України та
нормативних актів Президента України і Кабінету Міністрів України
в частині надання за рахунок бюджету кредитів та пільг по
банківських кредитах, за винятком обслуговування кредитів, наданих
до 1 березня 1994 року, а також надання пільгових довгострокових
державних кредитів індивідуальним забудовникам і членам
житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які потребують
відповідно до чинного законодавства поліпшення житлових умов".
5. Статтю 16 викласти в такій редакції: "Установити, що установи банків виконують доручення
підприємств, установ і організацій у такій черговості: а) платежі на невідкладні потреби, які включають заробітну
плату, допомогу в разі тимчасової непрацездатності, по вагітності
і пологах, на народження дитини, на поховання; б) платіжні доручення на внески до бюджету сум податків,
зборів, інших обов'язкових платежів та внесків до державних
цільових фондів, а також розпорядження державних податкових
інспекцій про безспірне стягнення не внесених у строк платежів та
сум фінансових санкцій по них; в) інші платежі, в тому числі за безспірним стягненням та
безакцептним списанням коштів, мають здійснюватись в порядку
календарної черговості".
6. Статтю 22 виключити.
II. Доручити Кабінету Міністрів України провести в 1994 році
взаємні розрахунки між Державним бюджетом України та бюджетами
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя
відповідно до змін, що випливають з цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 грудня 1994 року
N 272/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry