Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про заохочення і взаємний захист інвестицій

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про заохочення і взаємний захист інвестицій

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Словацької Республіки про заохочення і взаємний
захист інвестицій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 4, ст. 12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про
заохочення і взаємний захист інвестицій ( 703_634 ), підписану в
м. Братиславі 27 червня 1994 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 18 січня 1996 року
N 5/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry