Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 28 Закону України Про землеустрій щодо скорочення строку складання документації із землеустрою

Про внесення зміни до статті 28 Закону України Про землеустрій щодо скорочення строку складання документації із землеустрою

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 28 Закону України
"Про землеустрій" щодо скорочення строку складання
документації із землеустрою
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.193 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 28 Закону України "Про землеустрій"
( 858-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36,
ст. 282) доповнити пунктом "г" такого змісту:
"г) виконувати роботи із складання документації із
землеустрою у строк, передбачений договором. Максимальний строк
складання документації із землеустрою не повинен перевищувати
шести місяців з моменту укладення договору".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 вересня 2011 року
N 3774-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry