Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину

Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про вивізне (експортне) мито на живу худобу
та шкіряну сировину
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 28, ст. 133 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 181/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, N 28, ст. 134 }
{ В редакції Закону
N 356-V ( 356-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.13 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455 }

З метою забезпечення захисту внутрішнього споживчого ринку,
інтересів вітчизняного товаровиробника та подальшого поліпшення
структури експорту Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Установити такі ставки вивізного (експортного) мита на живу
худобу та шкіряну сировину:

------------------------------------------------------------------ | Код товару згідно з | Назва товару | Ставка мита, у | | УКТЗЕД | | відсотках митної | | ( 2371а-14, | | вартості | | 2371б-14 ) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+---------------------+--------------------| | |Велика рогата худоба | | | |свійських видів жива,| | | |крім чистопородних | | | |(чистокровних) | | | |племінних тварин: | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 05 00 |свійські види масою | 50 | | |не більш як 80 кг | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 21 00 |свійські види масою | 50 | | |понад 80 кг, але не | | | |більш як 160 кг для | | | |забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 29 00 |свійські види масою | 50 | | |понад 80 кг, але не | | | |більш як 160 кг не | | | |для забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 41 00 |свійські види масою | 50 | | |понад 160 кг, але не | | | |більш як 300 кг для | | | |забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 49 00 |свійські види масою | 50 | | |понад 160 кг, але не | | | |більш як 300 кг не | | | |для забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 51 00 |нетелі (самки великої| 50 | | |рогатої худоби до | | | |першого отелення) | | | |масою понад 300 кг | | | |для забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 59 00 |нетелі (самки великої| 50 | | |рогатої худоби до | | | |першого отелення) | | | |масою понад 300 кг не| | | |для забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 61 00 |корови масою понад | 50 | | |300 кг для забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 69 00 |корови масою понад | 50 | | |300 кг не для забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 71 00 |свійські види, крім | 50 | | |нетелей та корів | | | |масою понад 300 кг | | | |для забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 79 00 |свійські види, крім | 50 | | |нетелей та корів | | | |масою понад 300 кг не| | | |для забою | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0102 90 90 00 |несвійські види | 50 | | |великої рогатої | | | |худоби живої | | |---------------------+---------------------+--------------------| | |Вівці живі: | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0104 10 10 00 |вівці чистопородні | 50 | | |(чистокровні) | | | |племінні тварини | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0104 10 30 00 |ягнята (віком до | 50 | | |одного року) | | |---------------------+---------------------+--------------------| |0104 10 80 00 |інші живі вівці, крім| 50 | | |чистопородних | | | |(чистокровних) | | | |племінних тварин та | | | |ягнят (віком до | | | |одного року) | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4101 |Шкури необроблені | 30 | | |великої рогатої | | | |худоби (включаючи | | | |буйволів) або тварин | | | |родини конячих (свіжі| | | |або солоні, сушені, | | | |золені, пікельовані | | | |або консервовані | | | |іншим способом, але | | | |не дублені, не | | | |вироблені під | | | |пергамент і не | | | |піддані подальшій | | | |обробці), з волосяним| | | |покривом або без | | | |волосяного покриву, | | | |спилок або неспилок | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4102 |Шкури необроблені | 30 | | |овець або шкурки | | | |ягнят (свіжі або | | | |солоні, сушені, | | | |золені, пікельовані | | | |або консервовані | | | |іншим способом, але | | | |не дублені, не | | | |вироблені під | | | |пергамент або не | | | |піддані подальшій | | | |обробці), з вовняним | | | |покривом або без | | | |вовняного покриву, | | | |спилок або неспилок, | | | |крім зазначених у | | | |примітці 1 (c) до | | | |цієї групи | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4103 30 00 00 |Шкури необроблені | 30 | |4103 90 90 00 |(свіжі або солоні, | | | |сушені, золені, | | | |пікельовані або | | | |консервовані іншим | | | |способом, але не | | | |дублені, не вироблені| | | |під пергамент і не | | | |піддані подальшій | | | |обробці), з волосяним| | | |покривом або без | | | |волосяного покриву, | | | |спилок або неспилок, | | | |крім зазначених у | | | |примітках 1 (b) або | | | |1 (c) до цієї групи, | | | |крім кіз або козенят,| | | |рептилій | | ------------------------------------------------------------------
Починаючи з 1 січня року, що настає після вступу України до
Світової організації торгівлі:
ставка вивізного (експортного) мита на товари за кодами
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ) 0102900500, 0102902100, 0102902900,
0102904100, 0102904900, 0102905100, 0102905900, 0102906100,
0102906900, 0102907100, 0102907900, 0102909000, 0104101000,
0104103000, 0104108000 щороку зменшується на 5 відсоткових пунктів
до значення 10 відсотків;
ставка вивізного (експортного) мита на товари за кодами
згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 ) 4101, 4102, 4103 30 00 00,
4103 90 90 00 щороку зменшується на 1 відсотковий пункт до
значення 20 відсотків.
{ Закон із змінами, внесеними згідно із Законом N 4234-VI
( 4234-17 ) від 22.12.2011 }
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 травня 1996 року
N 180/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry